Produktion till bra pris och med trygghetsfaktor

 ADT digitaltryck AB - Produktionsbyrå och Tryckeri, Kalmar Öland

ADT erbjuder er hela trycksakspaletten samlad inom en organisation med Tryckeri, Expo- och storformatsateljé samt en mycket kvalificerad prepressavdelning samt försäljning av arbetskläder och profilkläder.

- Vi skapar trycksaker -

Tel: 0485-77767

 
Offsettryck Big Image och större produktioner- Tryckofferter, Produktionskontroll och Finanssäkerhet genom hela produktionen

Genom lång erfarenhet och stora kontaktytor äv vi konkurrenskraftiga på offsettryck och har som regel kapacitet att matcha även befintliga offerter på trycksaker.
Tag med tryckofferten från din befintliga trycksaksleverantör i offertförfrågan till oss så ska vi göra allt för ge ett bra pris med hög leveranssäkerhet.

Vi tummar aldrig på kvalitén oavsett hur hårt förhandlad produktionen är.

Vid affär ingår alltid bra priser på andra trycksaker eller formgivning i form av prisrabatter på andra trycksaker, expomaterial, stormformatsutskrifter, skyltar, formgivning och prepress.
Vi kan även ackumulera saldon som kan utgöra grund för framtida inköp av trycksaker och formgivning.

Faktorstjänst Produktionskontroll och Affärssäkerhet.
Med lång erfarenhet och många kontaktytor inom den grafiska branschen kan vi styra produktionen även av större och mer resurskrävande produktioner för att säkerställa att hela uppdraget genomförs på ett säkert sätt och att ni som beställare garanteras affärstrygghet genom hela processen.


Välkommen

...